- - -
radioterapia
Forum Amazonki Net > Rak piersi > Leczenie
justa1970
dziewczyny mam pytanie radioterapii-moje wyniki brzmia?y-t1,n1,m0-g3,niehormonalny-nie zalecono mi radio .
Czy mam jednak stara? si? ?eby mie? na?wietlania bo s?ysza?m ró?ne oipnie na ten temat
Tomasz.
CYTAT(justa1970 @ 6.12.2007, 11:34) *
dziewczyny mam pytanie radioterapii-moje wyniki brzmia?y-t1,n1,m0-g3,niehormonalny-nie zalecono mi radio .
Czy mam jednak stara? si? ?eby mie? na?wietlania bo s?ysza?m ró?ne oipnie na ten temat


Witaj,
My?l?, ?e nikt Tobie nie da jednoznacznej odpowiedzi dry.gif
Rozwa?aj?c teoretycznie- je?li jest G3 to oznacza to nowotwór o niskim zró?nicowaniu komórek w guzie. Takie komórki s? (zwykle!) wra?liwe na radioterapi?. Natomiast pytanie- czy jest sens j? stosowa?? Je?li by?a operacja i guz by? ma?y (mniejszy jak u mojej ?ony), marginesy itp. by?y zachowane to z tego co ja si? zorientowa?em to radioterapia nie jest niezb?dna. Co innego gdy guz by? du?y, lub by? blisko ?ciany klatki piersiowe czy wr?cz j? nacieka?. Wtedy prawdopodobnie lekarze by to rozwa?ali.
Ale poniewa? jest niehormonozale?ny i zró?nicowanie komórek jest niedu?e wi?c "klasyczna" chemioterapia pewnie b?dzie Ci proponowana. W razie czego z wynikiem hist-pat mo?esz i?? do innego onkologa i zasi?gn?? porady. My z danusi? te? idziemy bo s? choroby wspó?isniej?ce i nie chcemy, aby leczenie jednej choroby pog??bia?o drug?- je?li nie musi tak by?.
W ogóle zauwa?y?em (mo?e to z?udzenie??) ?e pacjentki z ma?ymi guzami i operacj? radykaln? (mastektomia+limfadektomia) s? traktowane tak troch? na "odczepnego". Na zasadzie- "nie ma pani wi?kszych k?opotów"?
A mo?e to moje z?udzenie wink.gif

Pozdr.
Tomek.
Al_la
Radioterapia jest stosowana przede wszystkim po operacji oszcz?dzaj?cej lub kiedy conajmniej 5 w?z?ów ch?onnych jest zaj?tych.

Mój guz by? du?y i te? mia?am tylko chemi?.
Lonia
Ja mia?am 3 w?z?y zaj?te a guz by? G2 PT1 N1 Et Ca Lobulare in situ multifocalis ; drugi CA DUCTALE INVASIVUM ( NHG2, pT 1 ) , by?a 4 podania AC i tez by?a radioterapia , chociaz Ala ma racje dr radiolog mówi?a ,?e stosuja od 5-ciu zaj?tych w???ów.
Renacic
Ja mia?am radio po mastektomii a tylko jeden w?ze? by? zaj?ty. Tylko w moim przypadku guz by? blisko ?ciany klatki piersiowej i mo?e dlatego by?y na?wietlania.
justa1970
Dzi?ki dziewczyny za odpowiedzi,tak mi wyja?ni? lekarz ?e niema takiej potrzeby bo guz by? ma?y i przy samym sutku,dlatego niema takiej konieczno?ci
sylwia
U mnie stwierdzono zaj?te 2 w?z?y ch?onne. Po amputacji ca?ej piersi. I planowana jest radioterapia, a to dlatego poniewa? zastosowano chemioterapie przedoperacyjn? i jak mówi pani doktor nigdy sie nie dowiemy, czy wcze?niej komórki rakowe nie znajdowa?y si? równie? w innych w?z?ach. Poza tym badanie his-pat wykaza?o, ?e jedno z ognisk, co prawda to in situ znajdowa?o sie tylko 0,4 cm od podstawy materia?u pobranego do badania/ca?ej piersi/, to chyba za ma?y margines........... Najwi?ksza zmiana inwazyjna mia?a wielko?? 0,8cm. A chemia przed operacj? by?a podana, bo mia?am powi?kszony w?ze? ch?onny pod pach?. By? jak ?liwka, a w piersi nic nie wyczu?am, ale na USG co? znaleziono i to w obu piersiach, zrobiono biopsj? i tak to si? zacz??o....
sylwia
Czy jaki? czas po radioterapii czu?y?cie pieczenie, k?ucie i nadwra?liwo?? okolic na?wietlanych. U mnie min?? miesi?c i jako? tak teraz dopiero to odczuwam.... unsure.gif
Agaba190
Ja mia?am 21 na?wietla? i 3 celowane na blizn? i pach?. Nie odczuwa?am ?adnych dolegliwo?ci zwi?zanych z na?wietlaniami (ani w trakcie ani po na?wietlaniach). Ale mo?e ja jestem nietypowa. Dzi? ( 4 lata po) miejsce na?wietlane jest o ton ciemniejsze od pozosta?ej skóry i gdyby nie to, ?e s? bardzo równe granice tej ró?nicy to wygl?da?oby jak lekko niedomyte miejsce na ciele.
Pozdrawiam
Ajaka
Nie mia?am takich objawów....no mo?e takie sw?dzenie i k?ucie,ale to i teraz ,9 miesi?cy po radio te? czasem odczuwam......nie jest to mocne,raczej denerwuj?ce,bo nic nie czuj? kiedy te miejsca podrapi? biggrin.gif mad.gif
Jaggoda0
Ja przesz?am du?o naswietla? bo 41 lamp chociaz mine?o juz 10 lat to jescze odczuwam kucie w miejscach napromieniowanych, i reka tez boli mam takie dretwienia jak nie wyprostuje reki i nie pomacham, wi?c Sylwio to chyba bedzie normalne ze czasem bedziesz odczuwa? takie co?.. biggrin.gif
danuta maria
Mia?am 20 na?wietla? na blizn?, pach? i okolice obojczyka; zako?czone zosta?y dwa tygodnie temu.
W czasie na?wietla? nie by?o ?adnych dolegliwo?ci. Natomiast teraz odczuwam " ci?gni?cie",
skóra jest pokryta wysypk? ( obecnie ju? przyschni?t? ), odczuwam sw?dzenie,czasem k?ucie, a pod pach?
skóra schodzi. Smaruj? ma?ci? Bepanthen oraz oliwk? dla dzieci 1- 3 razy dziennie.
Po chemii mia?am bardzo ?adnie roz?wiczon? r?k?, natomiast teraz przy ?wiczeniach jest
problem z powodu tego ci?gni?cia ( usztywnienia ) okolic napromienianych.
Czy takie s? skutki uboczne? Jak temu przeciwdzia?a??
astra
Ja na?wietlania sko?czy?am brachyterapi? 15.XII i dopiero po jakim? miesi?cu zacz??am odczuwa? ciagni?cie w okolicy pachy , okolica blizny tez stwardnia?a - pono? to norma . Tez po operacji mia?am super wy?wiczona r?k? i ?adnych problemów z trzymaniem jej w czasie radio nad g?ow? - a teraz jak ?pi? z r?k? do góry to mnie ci?gnie . Nawet chcia?am lecie? do lekarza - bo mnie wystraszy?y te twarde gulki , ale poniewa? jestem przezi?biona to musz? zaczeka? - a moja lekarka rodzinna stwierdzi?a, ?e nie mam po co lata? do onkologa, bo to norma jest , ?e mo?e jeszcze bardziej stwardnie? i k?u? tak przez pó? roku albo d?u?ej ......Powód : w?óknieje wyja?owiona przez radioterapie tkanka - i robi si? twarda . Z czasem mo?e to troch? poluzowa? - ale indywidualnie i te? nie zawsze. Nie wiem na ile internista si? na tym zna - niemniej us?ysza?am, ?e tamoksifen który ogranicza produkcj? estrogenu te? wp?ywa ?le na miejsca po na?wietlaniach , bo brak estrogenu czy jego zmniejszenie sprawia, ?e mi??nie i tkanki nie s? tak elastyczne i szybciej si? starzej? ...... Tak wi?c odosobniona w tym temacie nie jeste? .
Pozdrawiam serdecznie

Pere?ka
Podobnie ja zareagowa?am na na?wietlania. Mia?am 25 + 5 punktowych. W miejscach gdzie mia?am punktowe mam zgrubienia ( takie twarde placki) pier? jest wra?liwa, szczególnie brodawka.
Pacha ci?gnie niemi?osiernie, r?ka nie puchnie, ale boli do ?okcia parzy wykonywaniu ruchów. Id?c na na?wietlania mia?am wy?wiczon? i niebol?ca r?k?. ?wicz? nadal, ale nic to nie daje. Zastanawiam si? czy to mog? by? zmiany trwa?e o czym mnie uprzedzano zanim podda?am si? radioterapii i podpisywa?am zgod?.
danuta maria
Od kilku dni stosuj? krem AQUASTOP, którego próbki wraz z ulotkami rozdawano
w CO w którym si? lecz?. Polecam Wam dziewczyny ten krem, ( jest lepszy ni?
ma?? Bepanthen - takie jest moje zdanie ) gdy? zalecany jest szczególnie
przy radioterapii.
ewa m
Witam dziewczyny jestem ju? w po?owie radioterapi ,dzisiaj przyje?am 14 lampk? jeszcze 11 ,i w?a?nie teraz zaczynaj? si? moje problemy od paru dni suchy kaszel i Bardzo mocny ból gard?a po stronie na?wietlanej ,ból jest tak mocny ?e mam trudno?ci z prze?ykaniem jedzenia ,ma?o tego nawet napicie sie wody sprawia ból,moja radiolog powiedzia?a ?e s? to skutki po na?wietlaniachi zaleci?a picie siemienia,oraz p?ukanie gard?a siemieniem i st?d moje do Was pytanie czy mog? zrobi? co? jeszcze,co by z?agodzi?o moje dolegliwo?ci ?do lekarza id? w przysz?ym tygodniu dopiero mo?ecie mi co? podpowiedzie?
ToJa
mnie tez gardlo bola?o, tez by?y podejrzenia, ze od na?wietlania.....a okaza?o si?, ze.......to normalny ból gard?a, jak u ludzisków co o naswietlaniu "ino pomarzyc moga"
ewa m
Toja by?am tak?e u internisty zbada? gard?o i nawet ?ladu zaczerwienienia nie ma sad.gif tak wi?c to lampki dodam tylko ?e stosowa?am wszystkie dost?pne ?rodki pocz?wszy od tabletek do ssania na tantum verde sko?czywszy nawet zaaplikowa?am sobie antybiotyk (taki trzy dniowy) i nic a ból jest bardzo uci??liwy chyba zaczn? wszystko miksowa?:(
ToJa
hmmmm, no to kicha....... a mia?am nadziej?, ?e to ....tylko garde?ko.......
buziaczki mocniutkie........
anna66
Witajcie, ja sko?czy?am radioterapi? we wtorek, nie mia?am ?adnych dolegliwo?ci bólowych ale niestety zrobi?a mi si? torbiel od pachy a? do ko?ca blizny. Wczoraj robi?am usg i jest bardzo du?a 4x14cm, dzisiaj za?o?yli mi dren. Ciekawe co jeszcze mnie czeka?
Wracaj?c do na?wietla? to mam troch? czerwon? skór?, nic nie piecze, troszeczk? cieplutka. Smaruje ma?ci? witaminow?. W niedziel? jak b?dzie ok mog? si? wyk?pa?, delikatnie i nie pocieraj?c miejsca na?wietlania.
Pozdrawiam tongue2.gif
Pere?ka
Ewa, mnie pani dr mówi?a, ?eby przed ka?dym na?wietlaniem za?y? siemie.
Dosta?am te? ulotk?, ?e w czasie na?wietla? nie wolno stosowa? ostrych przypraw, je?? i pi? zimnego i gor?cego. Na pocz?tku by?am bardzo zdziwiona, ale potem dowiedzia?am si?, ?e to ma w?a?nie oszcz?dza? ?luzówk? gard?a, krta? i prze?yk przed skutkami na?wietla?.
Jedna z pacjentek, która by?a na?wietlana w tym samym terminie co ja nie stosowa?a si? do tych zalece? i tez mia?a problemy z gard?em. Podczas jednej z wizyt u radioterapeuty dosta?a jakie? leki.
Inna z kolei podobnie jak ty- tak zareagowa?a na na?wietlania stosuj?c wszystkie te zalecenia.
Wydaje mi si?, ?e wszystko zale?y od organizmu.
Na przyk?ad: wiele pacjentek by?o tak samo na?wietlanych jak ja i nie mia?o problemów ze skór?.
Ja w trakcie na?wietla? skór? mia?am czerwon?, podra?nion?, wra?liw?, ale jako? to znios?am. Podczas na?wietla? punktowych moja skóra (w tych miejscach) zacz??a si? ?uszczy? na mokro. Po ostatnim punktowym oblaz?am ca?kowicie ze skóry, mia?am jedn? wielk?, o?limacza?? ran?. Zastosowano Oxycort, piank? Penthanol, antybiotyki i mas? innych prochów, których nazw nie pami?tam. Goi?am si? bardzo d?ugo, bo s?abo dochodzi?o do rany powietrze ( guza mia?am na godz 18:00)
Id?c na na?wietlania mia?am r?k? wy?wiczona do perfekcji. Niestety po nich r?ka nie wraca do poprzedniej sprawno?ci ,a min?? ju? rok od na?wietla?. Podobnie jest z piersi?. Nadal zbiera si? w niej ch?onka, jest wi?ksza od drugiej i pe?na zrostów. Skóra jest opalona i w miejscach po punktowych wyra?nie grubsza i twardsza.
ToJa
czyli ja jestem szcz??ciara.......nic a nic mi nie by?o i nie jest (4 dni temu mina? rok od ostatniej lampki smile.gif )
Pere?ka
Elu, dlatego mówi?, ?e wszystko zale?y od organizmu, od wra?liwo?ci skóry itd.
Twoja ?apka jest ca?kowicie sprawna? Nic cie nie ci?gnie? Mnie ci?gnie gdy podnosz? ja do góry, lub za bardzo odci?gam w ty?. Podczas wykonywania takich ruchów ci?gnie nie tylko ?apka, ale i cysio.
Lekarz stwierdzi?, ?e " ostro" zareagowa?am na radio.
ToJa
ch?onka mi sie zbiera tylko ciut pod pacha....ale jak se dam czadu z robota smile.gif
?apka ino ciagnie jak se dam czadu z robota smile.gif
wniosek: robota nie zaj?c nie ucieknie smile.gif
cysio (kawalek) sprawuje sie git smile.gif
ogolnie rzecz biorac: gdybym nie mia?a w papierach napisane, zem raczka mia?a i gdyby w biustonoszu nie by?o braków widac ,to bym nie uwierzy?a smile.gif
BeataM
mnie pomimo, ?e na?wietlana pier? ino by?a, te? okrutnie m?czy? suchy , cholernie mocny kaszel... szczególnie rano. jako? wi?zka musia?a siegac dalej, ale nie musia?am stosowa? ?rodków zaradczych. potem min?? bezpowrotnie.
Dortek
A mnie ten kaszel do dzi? m?czy. Tak jak piszesz, Beatko- nad ranem zw?aszcza.
Innych ?ladów nie mam. Nawet barwa skóry wróci?a do normalno?ci.
ewa m
dzi?ki dziewczyny za odpowiedzi u mnie dzisiaj 15lampka zaliczona ze skór? si? nic nie dzieje no ale zosta?o jeszcze 10pij? to niedobre siemi? i p?ucz? nim gard?o zobaczymy co dalej b?dzie pozdrawiam i zdrówka ?ycz? nowink.gif nowink.gif nowink.gif
Pere?ka
Ewa jak tam twój gardzio?ek?
ewa m
Witam kobietki rolleyes.gif w?asnie dzisiaj zako?czy?am lampki moje garde?ko niestety jeszcze potrafi si? odezwa? bardzo bole?nie ,ale co tam teraz to ju? napewno wróci do normy,jezeli chodzi o efekty to s? zmiany popromienne ,ale na szcz??cie bez innych dokuczliwo?ci ,dziewczyny napiszcie prosz? kiedy b?d? mog?a zalegn?? w wannie z b?belkami......
ToJa
wanna z b?belkami i pianka za trzy tygodnie smile.gif
dok?adnie u mnie w watku (koniec listopada 2008) by?o pisane co i jak....
ewa m
dzi?ki Toju 3 tygodnie mówisz dry.gif to d?ugo ,ale wytrzymam i ju? lec? podczytywa? co tam by?o u ciebie
Pere?ka
U mnie to trwa?o troche d?u?ej, ale mia?am problemy ze skóra.
Pami?taj, ze pierwsze mycie polega nie na szorowaniu cia?a, a praktycznie na lekkim polewaniu wod? z dodatkiem myd?a ( najlepiej dziecinnego). Nie wycierasz sie r?cznikiem, tylko delikatnie wklepujesz go w okolice napromieniowane.
Pyrunia
Gratuluj? zako?czenia leczenia

Z nowym rokiem nowym krokiem... zdrowym smile.gif

Juz sobie przygotuj b?belkowe akcesoria, bo to b?dzie uczta co si? zowie tongue.gif

Pozdrawiam cieplutko wub.gif
Per?a
A mnie jako? cycek obrz?k?...no nie monstrualnie, ale...W k?pieli taka boja na wodzie, podczas, gdy drugi podtapia si? normalnie:) No i w staniku s?abo si? mie?ci. Jest troch? obcy, pok?uwa. Sko?czy?am radio w styczniu i mam wra?enie,?e to jakie? reakcje po. Wiem, wiem...trzeba do lekarza, ale wizyt? kontroln? mam 29 marca i poprzysi?g?am sobie, ?e moja noga do tego czasu w szpitalu... Wiem, ?e rozumiecie, troch? luzu od bia?ych kitli si? cz?owiekowi nale?y:) Wi?c tylko tak pytam...bywaj? lekkie sensacje?
madzia 61
Perla bywaja i maja prawo bywac ,ja tez tak mialam ,przeciez piers przypalali co nie co blink.gif ,nawet teraz po 4 latach po radio widze ze jak reke za bardzo obciazam to piers rosnie ale jak pocwicze troche, piers robi sie normalna ,dlugo tez nie spalam na boku po stronie operowanej piersi ,zreszta do dzis jej nie sciskam, ukladam sie niby na boku ale tak kontrolujac sytuacje .
BeataM
CYTAT(Per?a @ 16.03.2010, 12:32) *
A mnie jako? cycek obrz?k?...no nie monstrualnie, ale...W k?pieli taka boja na wodzie, podczas, gdy drugi podtapia si? normalnie:) No i w staniku s?abo si? mie?ci. Jest troch? obcy, pok?uwa. Sko?czy?am radio w styczniu i mam wra?enie,?e to jakie? reakcje po. Wiem, wiem...trzeba do lekarza, ale wizyt? kontroln? mam 29 marca i poprzysi?g?am sobie, ?e moja noga do tego czasu w szpitalu... Wiem, ?e rozumiecie, troch? luzu od bia?ych kitli si? cz?owiekowi nale?y:) Wi?c tylko tak pytam...bywaj? lekkie sensacje?

po 3 miesi?cach od na?wietla? mia?am tzw. odczym popromienny, pier? mocno rwa?a , by?a gor?ca i "du?a". Pos??am biegiem do onka , dosta?am detralex i antybiotyk, szybko przesz?o i nie wróci?o...
pier? w dalszym ci?gu jest inna od zdrowej i nawet lepiej wygl?da wink.gif , ot paradoks.
Per?a
Czyli mój z lekka powi?kszony i cieplejszy balon, to co? w tym stylu...Nie ma tragedii, najbardziej mnie wkurza, ?e wy?azi "gór?" ze stanika. No nic, za par? dni poka?? to komu trzeba. Dziewczyny, wielkie dzi?ki!
evia007
Ja jestem na przygotowaniu,maski i te cuda.Pisa?y?cie ?e dobrze pi? siemie i nie je?? ostrych przypraw i czego jeszcze unika? bo mnie dopiero czeka 25 lampek.Pozdrowionka!
madzia 61
Evia unikac mycia strony naswietlanej ,posypywac kazde jedzonko przyprawa kurkuma ,podobno kisiel jesc /pic/,talkiem/zasypka dziecieca / cycusia po naswietlaniach posypywac zreszta wszystko jest w poradniku pacjenta na naszej stronie ,oszczedzac sie ,mozna ecomerem sie wzmacniacz no, to na tyle na szybko.
Per?a
No i pokaza?am radiolo?ce moj? nabrzmia??, cieplejsz? pier?...I co...mam sobie kupi? jaki? diosmineks (na kr??enie) i chyba cieszy? sie, ?e mi nie odpad?a:). To posz?am najpierw na targ i teraz siedz? w "staniku" z kapusty:) Czy znacie jeszcze jakie? naturalne metody na obrz?ki? Wiem , ?e aloes super koi rany, ale czy opuchlizn?? Kurcze, jak wida? na za??czonym obrazku, mam totaln? awersj? do prochów,do jakiejkolwiek chemii. Wszystko we mnie krzyczy, ?e na razie dosy?!
Ajaka
Kapusta jest ok. najlepiej to tak? pa?k? ok?ada?......na pewno pomo?e
Amor
I slusznie ! A kapusta jest doskonala wiec trzymaj ,okladaj sie potem ewentualnie jszcze go??bki mozesz zrobic , chyba ze sie za bardzo ugotuje to moze bigosik.... i juz!
madzia 61
Perla ja mialam zalecony przez lekarza Lioton 1000 smarowalam i naprawde pomagalo http://www.doz.pl/apteka/p9056-Lioton_1000...00_j.m.__g_50_g
.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.