- - -
POZDROWIENIA
Forum Amazonki Net > Ró?no?ci > Pozdrowienia, ?yczenia, u?mieszki > Lista obecno?ci
Janina.S
Wczoraj dosz?a do mnie kartka z Ko?obrzegu od naszej Grazynki S.
Oczywiscie z cieplutkimi pozdrowieniami dla wszystkich Amazonek z forum...

... co niniejszym czynie...
Al_la
Dzi?kuj? smile.gif
Tina
Dzieki smile.gif
Byc nad morzem.... ech, marzenia...
luska
By? w górach ----ech marzenia
Dzi?ki za pozdrowienia
gosik
Dzi?ki za pozdrówka...i komu lepiej...
lulu
Dzi?kuj? rolleyes.gif
danuta maria
Dzi?kuj? Gra?ynce i Tobie Janinko biggrin.gif
chmurka
serdecznie pozdrawiam wszystkie amazonki nie by?o mnie d?ugo na forum ale cz?sto my?l? owas dziewczyny u mnie ogólnie jest nie?le jestem po chemi i 5 miesi?cy po radioterapi jeszcze na zwolnieniu lekarskim mam mie? fizykoterapi? bo jednak r?ka po operacji boli mam j? grubsz? odczuwam odretwienie  druga reka te? nie jest jak dawniej ale to chyba tak musi by? ogólnie szybciej si? m?cz? ale wy to ju? macie w wieszo?ci za sob? zastanawiam si? nad rekonstrukcj? mam nast?pn? wizyt? z moim chirurgiem we wrze?niu to my?l? ?e b?dzie poruszony ten temat jak uwa?acie jaka metoda okaza?a si? najlepsza ja jestem po ca?kowitej mastectomi prawej piersi z w?z?ami które okaza?y si? czyste za co jestem z?a ?e nie mia?am biopsji w?z?ow tylko guzka w piersi  wyczyta?am  ze w Polsce robi? biopsj? w?z?ow ale to by?o ju? po wszystkim nie napisa?am  ze mieszkam od prawie 2 lat w Szkocji tu uwa?ali ?e zapobiegawczo tak nale?y zrobi? sk?d ja mia?am o tym wszystkim wiedzie? a teraz bardzo tego ?a?uj? bo moim zdaniem  zeby nie usun?liby mi w?z?ow unikn??abym teraz nieodwracalnych skutków co my?licie na ten temat ?czy któras z was ma podobny problem?mam do was jeszcze wielk? pro?b? by?am u córki 4 tygodnie w Niemczech i po powrocie na moim gg co? si? ste?o straci?am dane musia?am si? na nowo zalogowa?   wczoraj próbowa?am nawi?za? kontakt z brodk? i Barbar? na ich gg ale nie wiem czy nie maj? nowego gg tak przypuszczam bo nie odzywaj? si? jakby?cie mog?y mi pomó? bardzo mi zale?y na nawi?zaniu z nimi oraz z Ew? i Justyn? kontaktu pozrawiam serdecznie wszystkie AMAZONKI mi?ego dnia i pogody ducha ?yczy Hania ze SZKOCJI  wub.gif
akwe
*•-•*♥ ..)
……. .•*♥ DZIE? * ♥
…. .•*♥ DOBRY .•*¯¯*•.♥
….*•.¸_¸.•* ..*•.¸_¸.•*♥
___(¯`v´¯)_$_ (¯`v´¯)
__(¯`(●)´¯$$$(¯`(●)´¯)
__((_.^._)__$$(_.^._)
__$____$(¯`v´¯)$_$$
__$$$__(¯`(●)´¯)_$(¯`v´¯)__$
__$$$$$$(_.^._)$$(¯`(●)´¯)_$$
_$$$$$$$$$_$___$(_.^._)__$$$
___$$$$$$$(¯`v´¯)$$(¯`v´¯)$$$$
___(¯`v$$$(¯`(@)¯)$(¯`(@)´¯)$$
_(¯`(●(¯`v´¯) (_.^._)$_$(_.^._)$$
_(_(¯`(@)´¯)$$$$$$(¯`v´¯) `v´¯)
___$(_.^._)$$$$_$(¯`(●)´¯) ●)´¯)
_$$$$$$$$(¯`v´¯)$(_.^._)`v´¯)$
$$$$$$$_(¯`(●)´¯)_(¯`v´¯)●)´¯)
$$$$$_$$$(_.^._)$(¯`(@)´¯)._)$
$$$_$$$$$$$$_$_$(_.^.¯)¯)●)´¯)
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$v´¯)
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(●)´¯)
_____$$$$$$$$$$$$$$$$_(_.^._)
_______$$$$(¯`v´¯)$$$$__(`v´¯)$
________$$(¯`(۞)´¯)$$__(¯`(●)´¯)
_________$$(_.^._)$$___$(_.^._)
_______$$$$$____$$$$$$
______$$´´$$$$$$´´´´´$$$$$
_____$$´$$$$$´$´$$$$$´$ $$
____$$´$$$$$$$´$$$$$$$´$ $$
____$$´$$$$$$$$$$$$$$$´$ $$
_____$$´$$$$$$$$$$$$$´$ $$
______$$´$$$$$$$$$$$´$ $$
________$$´$$$$$$$´$ $$
__________$$´$$$´$ $$
___________$$´$´$ $$
____________$$$$$$
_________$$$(¯`v´¯)$$$
_______$$$$(¯`(۞)´¯)$$$
______$$$$$$(_.^._)$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
..........).........._'\!/'_
.........(,).........(""""")
......._'\!/'_.•°*”ک҈.•°*”ک҈
.......(""""")
.•°*”ک҈.•°*”ک҈.
"DRODZY PRZYJACIELE
WITAM WAS SERDECZNIE.
PRZESY?AM WAM U?MIECH,
U?MIECHAJCIE SI? KONIECZNIE.
"U?MIECH ROZWESELA,
I ZARA?A LUDZI.
A WTEDY W KA?DYM Z NAS
CH?? DO ?YCIA SI? BUDZI."
(¯`•.•´¯)`CUDOWNEGO DNIA
(¯`•.•´¯)`RADO?CI I S?ONKA
(¯`•.•´¯)?YCZ?,-POZDRAWIAM:)
Maja048
 • ,•’``’•,•’``’•,
  …...…’•,`’•,*,•’`,•’
  ...……....`’•,,•’`
  ,•’``’•,•’``’•, U?miech rozdawaj
  ’•,`’•,*,•’`,•’?wiatu,
  .....`’•,,•’ bo wsz?dzie go brakuje.
  ,•’``’•,•’``’•,. U?miechaj si? do
  ’•,`’•,*,•’`,•’ ka?dego,
  .....`’•,,•’...... bo to nic nie
  ,•’``’•,•’``’•,. kosztuje :-)))
  ’•,`’•,*,•’`,•’ .
  .....`’•,,•......’
  …...…,•’``’•,•’``’•,
  …...…’•,`’•,*,•’`,•’
  Pozdrawiam w ten s?oneczny dzie?....
Janina.S
A ja pozdrawiam dzisiaj w ten gor?cy i upalny dzie? Hanie ze Szkocji - czy juz sie uda?o nawiazac kontakty -
.. mo?e pomóc moje gg to 8015260.....
.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.