Dziewczyny szukam bardzo szyko kogo? Z Drzewicy .
Poszukuje na dwie nocy noclegu dla mojej córy ,b?dzie tam od 20 do 22 pa?dziernika na konferencjii w hotelu --Chyba ossa na na hotel jej nie sta?.
A na dojazdy te? niema co liczy? bo z Piotrkowa nie ma bezpo?redniego dojazdu a spotkania trwaj? do 21 wi?c dojazdy nie wchodz? w gr? ---
Nie spotka?am na forum nikogo z tamtych stron ale mo?e jednak kto? jest