Masz problem z logowaniem? Wylogowuje Cie przy ka?dym zamknieciu okna przegl?darki? Lub co jaki? czas gdy jeste? na stronie?
Problemy z logowaniem dotyczy?y i mnie mellow.gif
I co pomog?o:
1. Wszed?em zalogowa?em sie
2. Klikn??em na stronie g?ownej forum Usu? cookies utworzone przez to forum
3. Forum wylogowa?o mnie.
4. Zalogowa?em si? ponownie.
5. Wszystko by?o OK.
6. Je?eli s? jakie? problemy jeszcze z wylogowaniem nale?y spróbowa? tak samo na innej przegl?darce.

Je?eli te kroki nie pomog?y i problem jest nadal napisz prosz? w dziale problemy.