- - -
Viola81 potrzebuje pomocy!
Forum Amazonki Net > Witamy serdecznie > Przedstaw si?
1, 2
hala1962
Pozwalam sobie zamie?ci? artyku? z Kuriera Szczeci?skiego a w nim apel o pomoc dla 28-letniej Wioletty...

2009-12-30 20:54:01
Cena ?ycia
Wioletta Szczerba ma 28 lat i bardzo chce ?y?. Marzy o dwójce dzieci, ciep?ym domu u boku m??a. Od pó?tora roku zmaga si? chorob? nowotworow?. Lekarze w Polsce rozk?adaj? bezradnie r?ce. Najwi?ksze centrum onkologiczne w Chinach, korzystaj?c z nowoczesnych metod daje nadziej? na wyleczenie. Kuracja kosztuje 160 tysi?cy z?. To cena ?ycia.

By cho? przez chwil? nie bola?o

S?oneczny pokój na wojskowym osiedlu za Dziwn?. Na pod?odze tu? ko?o nóg swojej pani kr?ci si? wierna suczka Mijako. Ona wie, ?e Wiola cierpi, ?e z trudem wytrzymuje kilka minut w jednej pozycji. Lekarstwo, które mia?o ukoi? ból na pó? roku, przestaje dzia?a? po 1,5 miesi?ca. Kiedy Wiola pierwszy raz przyj??a w klinice onkologicznej w Bydgoszczy wlew z izotopu, na kilka miesi?cy mog?a zapomnie? o chorobie. Wróci? mi?dzy ludzi. Do pacjentów, których ka?dego dnia obs?ugiwa?a w „Bursztynowej” aptece w Dziwnowie. Od roku jest uwi?ziona w czterech ?cianach pokoju. Z energicznej dziewczyny sta?a si? kruch? istot? poruszaj?c? si? przy pomocy balkoniku. Zosta? jednak promienny u?miech i iskra w br?zowych oczach. Bo Wiola chce walczy?. Ma si??, bo ludzie wokó? niej, tak?e j? maj?. Rodzina, ch?opak, przyjaciele, znajomi a nawet nieznajomi, którzy przychodzili kupowa? leki do „Bursztynowej”. Kiedy zasypia, o niczym nie my?li. Tylko jak u?o?y? zm?czone cia?o, ?eby cho? na chwil? przesta?o bole?.

K?ad?am maseczk?, gdy znalaz?am guza

Sierpie? 2007 r. Szczyt sezonu. T?umy turystów, w aptece pe?ne r?ce roboty.

– Pewnego popo?udnia k?ad?am sobie maseczk? na dekolt i przez przypadek wyczu?am w piersi guzek – wspomina Wiola.

Pierwsza wizyta u ginekologa rozwiewa w?tpliwo?ci. Lekarz mówi, ?e przecie? jest m?oda. To na pewno w?ókniak. Wizyta u onkologa w Szczecinie przynosi drastyczn? diagnoz? – rak sutka.

– W listopadzie wy?uskali mi guza, badanie histopatologiczne wykazuje, ?e to z?o?liwy nowotwór. Zapada decyzja o mastektomii. Nie boj? si?. Chc?, ?eby usun?li ze mnie to paskudztwo jak najszybciej. My?l? sobie: „Nie mam piersi, ale b?d? ?y?” – opowiada dziewczyna.

Po zabiegu przyjmuje sze?? dawek chemii. Czerwonej. Znienawidzony kolor jeszcze na d?ugo zostanie pod powiekami. W kwietniu 2007 r. ko?czy chemi? i szybko wraca do pracy z nadziej?, ?e odt?d zacznie si? ju? normalne ?ycie. We wrze?niu pojawiaj? si? pierwsze bóle.

– Jeszcze si? nie l?kam. My?l?, ?e to po chemii, w grudniu ból staje si? ci?g?y. Niezno?ny. Nie ma si?y i??, wsta?, s?abn? – mówi Wiola.

Diagnoza jest bezlitosna. Przerzuty do kr?gos?upa, bioder, ko?ci p?askich. Tak rozleg?e, ?e ?adna klinika w Polsce nie chce podj?? si? usuni?cia zmian nowotworowych. Zostaje wy??cznie leczenie paliatywne. Wyrok bez terminu, bo nie wiadomo, w jakim tempie choroba si? rozwinie.

Nadzieja umiera ostatnia

Kilka tygodni temu Wiola ogl?da reporta? o tancerce Sztokholmskiego Teatru Królewskiego – Izie Soko?owskiej. Dziewczyna zmaga si? z nowotworem ko?ci. Przechodzi dwie operacje, które nie przynosz? rezultatów. Jedyny ratunek to leczenie w najwi?kszym Centrum Onkologicznym i jednocze?nie szpitalu klinicznym w Chinach. ?eby pojecha? do Tianjin, Iza musia?a zebra? ponad 50 tys. dolarów.

– Zebra?a, z pomoc? ruszy?a jej ca?a Polska. W tej klinice lecz? eksperymentalnymi metodami – terapi? genow?, zamra?aniem guza, czyli krioterapi?, embolizacj? oraz immunoterapi?. Dla Izy leczenie okaza?o si? pomy?lne. Dla mnie to w tej chwili jedyny ratunek – mówi Wiola.

– Ta dziewczyna jest wyj?tkowa. Pe?na u?miechu, ?yczliwo?ci, potrafi?a starszym osobom leki do domu zanosi?. Trzeba jej pomóc, przecie? nie tylko znane osoby maj? szans? na zebranie takiej kwoty – mówi s?siadka Irena Miko?ajczyk.

Trzeba si? spieszy?

Przyjaciele, znajomi, w?a?ciciele apteki „Bursztynowa”, gdzie pracuje Wiola, a tak?e wspólnota „Pod Brzoz?” apeluj? o pomoc w zbiórce potrzebnej kwoty. Aby Wiola mog?a pojecha? do Chin musi na swoim koncie zebra? 160 tys. z? (55 tys. dolarów). Dzi? utrzymuje si? z renty chorobowej oraz dodatkowych ?wiadcze? z ZUS. Przyjaciele, którzy kibicuj? wiernie dziewczynie wys?ali jej papiery do Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Teraz czekaj?, a? Wiola zostanie wci?gni?ta na list? podopiecznych. Na razie dowolne kwoty mo?na wp?aca? na konto osobiste W. Szczerby, ul. Dziwna 10A/1 72-420 Dziwnów, Nr konta: Bank Pekao SA 51 1240 3868 1111 0000 4098 5611 (kontakt w sprawie Wioletty za po?rednictwem redakcji, pod nr tel. 607814434)

– Z chwil?, gdy tylko dostanie subkonto fundacji, ?rodki zbierane na leczenie w Chinach zostan? tam przes?ane. Nie b?d?cie oboj?tni na to wielkie cierpienie – mówi? inicjatorzy zbiórki na rzecz Wioli, która w g?owie stara si? budowa? jasny scenariusz.

Ona po?ród dwójki dzieci, przy boku m??a. U?miechni?ta i zdrowa.

– Tak musi by?, wierz? w to, z ca?ych si? – dodaje dziewczyna.

Marzena DOMARADZKA

Na zdj?ciu: Wioletta (z lewej) chce walczy? z chorob?, mimo ?e lekarze w Polsce twierdz?, ?e nie ma ju? ratunku.

zdj?cia nie uda?o mi si? wklei? / jest na poni?szej stronce

http://www.kurier.szczecin.pl/Art.aspx?a=31615
Al_la
Straszne....
Kolejna m?oda dziewczyna i agresywny potwór....

Pieni?dze przela?am, ?eby nie straci?a nadziei sad.gif
hala1962
przypadek Wioletty bardzo mnie poruszy?...m?oda ?liczna dziewczyna...
...straszna masa pieni?dzy do zebrania...mam nadziej? ?e uzbiera j? jak najszybciej...
...i ja dorzucam swoj? cegie?k?...
a swoj? drog? to nie my?la?am, ?e akurat Chiny tak przoduj? w walce z rakiem...i to w przypadkach zdawa?oby si? beznadziejnych...
Pyrunia
Przela?am.
Izie uda?o si?, oby Wioletta te? dosta?a tak? szans? mellow.gif
Pat
Wg mnie, w artykule jest mowa o naszej Violi 81,
tak czy inaczej, oczywi?cie wspieram duchowo wub.gif i nie tylko...
hala1962
chyba masz racj? Pat...
trzymam kciuki...
Al_la
Pomogli?my Alicji...
Teraz trzeba pomóc Violi...
brodka
czy konto Aluniu aktualne ??????
Pat
proponuj? w tytule zmieni? Wiolett? na Viol? 81, od razu b?dzie wiadomo, ?e chodzi o jedn? z nas.
brodka
Pat ma racj? ........jakby by?o Viola 81 to od razu skojarzenie ze to nasza forumowiczka.
To tym bardziej trzeba pomóc.

mag_dag
http://www.amazonki.net/forum/index.php?sh...t=0&start=0

to w?tek Violi 81

hala1962
ju? zmieni?am imi? w tytule...wklejaj?c artyku? nie spodziewa?am si?, ?e chodzi o nasz? forumow? kole?ank?...
Pat
mam pytanie do zorientowanych, bo sama nie znam si? na tym,
Je?eli Viola b?dzie mia?a subkonto w Fundacji Mimo wszystko, czy mo?na na nie przekazywa? 1% podatku? Czy pieni??ki trafi? dok?adnie na subkonto Violi, czy ogólnie na fundacj??
Wszyscy ju? nied?ugo b?dziemy sk?ada? zeznania roczne, a znam par? osób które mog? przekaza? spory 1%

http://pctk.org/article/read/moja-walka-o-...umiera-ostatnia
http://www.dziwnow.net/aktualnosci/1-infor...z-dziwnowa.html
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?A...IAT03/605482892
http://www.ikamien.pl/artykuly/728/
hala1962
W zesz?ym roku przekazywa?am 1% na fundacj? ze wskazaniem konkretnej osoby - wi?c my?l? ?e w przypadku Violi by?oby tak samo.
To by?by dobry pomys? - poprosi? o ten 1% znajomych....i to by?yby konkretne kwoty...

w poniedzia?ek zadzwoni? do fundacji i upewni? si?, bo na ich stronce jako? nie jest to sprecyzowane...
ToJa
halu ...zadzia?aj...ten 1% to duzo...rozliczam pity wielu znajomych i znajomych znajomych (ok. 100 szt)....wrzuci?abym ten 1% na konto Violi......

ja juz dorzuci?am swoja cegielke
Al_la
CYTAT(brodka @ 2.01.2010, 22:57) *
czy konto Aluniu aktualne ??????


Je?li masz na my?li moje konto, to nie ma takiej potrzeby.
Podane jest konto Violi i tam wysy?ajmy pieni??ki.
Kachna
http://www.youtube.com/watch?v=oof6mf36k3I


Pod tym linkiem znajduje sie film z Wiol?.
hala1962
Rozmawia?am z przyjació?k? Violi pani? Iren? (nr tel. z gazety) i jest taka wiadomo??:

po otwarciu subkonta w fundacji b?dziemy mogli przelewa? 1% podatku bezpo?rednio dla Violi...

troch? to jeszcze potrwa, ale dobrze by?oby ju? uprzedzi? znajomych ?eby wstrzymali si? je?li mog? z rozliczeniem rocznego PIT-a...

sprawa ma by? jeszcze nag?o?niona w tv szczeci?skiej, nadal w Kurierze Szczeci?skim i jeszcze jakiej? gazecie...

przyjaciele Violi nag?a?niaj? spraw? wsz?dzie gdzie tylko mo?na, nas te? o to prosz?...

Viola przez pewien czas by?a pozbawiona netu, przekaza?am jej pozdrowienia od nas, mo?e da rad? do nas zajrze?...jest bardzo os?abiona...ech ?ycie...

ToJa
ile moze potrwac zalatwienie tego subkonta......
Ci ktorym rozliczam pity to osoby maj?ce dzieci uczace sie i wszyscy oni korzystaja z odliczen na dzieci, a wi?c zalezy im aby jak najszybciej si? rozliczyc.....pity z zak?adow pracy musza trafic do pracowników do konca lutego....tak wiec "?niwa" w rozliczaniu pitów ci?gna sie od po?owy lutego do ko?ca marca........
przez miesiac dadza rade z tym subkontem?
hala1962
oni si? z tym licz? i walcz? ?eby by?o jak najszybciej...tak jak pisa?am wcze?niej w poniedz.dzwoni? do fundacji po wiedz? na ten temat...
mag_dag
szkoda, ?e 1% jest tylko JEDEN

mój ju? ma swój cel, wi?c dla Violi wy?l? kas? bez czekania na rozliczenie //u?miech
Pyrunia
Pomysla?y?my z Al?, ?e mo?e napisa?yby?my do Uwagi tvn.
Rozmawia?am z Viol?, zgadza si? na wywiad.
Zgadza si? na ka?d? form? pomocy.
Co prawda znajomi pisali ju? do tvn ,ale jak dotychczas nie ma odzewu.

Mo?e gdyby dostali list jako od grupy Amazonek,
potraktowaliby spraw? priorytetowo?


Do??czam pozdrowienia od Violi smile.gif

Obiecuje uaktywni? si?.
Ajaka
Mam kontakt do "Ekspresu reporterów"....mog? poda? tel. do znajomej reporterki....
Ela63
Wys?a?am pieni??ki na prywatne konto Wioli niewiele ale ka?da kwota si? liczy ka?dy grosz...na pewno to nie b?dzie koniec z mojej strony.

Jolu podoba mi si? Twoja propozycja
viola81
Dzi?kuje bardzo za wasze wsparcie!!!!
Wspaniale mie? takich pomocnych ludzi wokó? siebie, i czyta? te wszystkie buduj?ce , wspieraj?ce i ciep?e komentarze.
Dzi?kuje za ka?d rodzaj pomocy. Podaje moj nr prywatny; 501-348-124. Pozdrawiam ciep?o z zimnego Dziwnowa;)
Pyrunia
Czeee?? smile.gif

Super , ?e si? pokaza?a? smile.gif


Pisz, pisz jak najcz??ciej smile.gifhala1962
Witaj Violu! Ciesz? si?, ?e znowu jeste? na forum! Ju? nam nie uciekaj na tak d?ugo - chyba, ?e do Chin smile.gif
Eva
My oczywi?cie te? dorzucimy cegie?k? smile.gif My?l?, ?e w tej chwili warto spraw? nag?o?ni? w mediach w Ekspresie Reporterów jak pisze Iwonka i w Uwadze np.
Z 1% to jest tak, ?e ludzie rozliczaj? si? ju? w styczniu ale pieni??ki na subkonto trafiaj? znacznie pó?niej. W ubieg?ym roku dostali?my je pod koniec listopada dzieje sie tak poniewa? US do ko?ca wrze?nia maj? czas na przekazanie list z rozbiciem ile na jakiego podopiecznego a i tak wiele US dostarczy?o te wykazy w pa?dzierniku, potem nast?puje ksi?gowanie, które te? trwa a w przypadku Violi liczy si? czas.Mimo wszystko warto o ten procent zawalczy?. Kwota do zebrania jest ogromna ale skoro uda?o si? Izie to i Violi musi si? uda?.
hala1962
Jestem ju? po rozmowie z fundacj?...mi?a pani sprawdzi?a, ?e dzisiaj wp?yn?? wniosek Violi o za?o?enie subkonta...teraz b?dzie weryfikowany i troch? to potrwa - nie wie ile czasu bo nie widzia?a jeszcze dokumentacji - nie wiadomo czy jest kompletna itp...

Nawi?zuj?c do postu Evy spyta?am kiedy wp?ywaj? pieni?dze z US na konto fundacji i niestety tak jak Eva napisa?a trwa to miesi?cami...
z tego wynika ?e zbiórka pieni?dzy dla Violi nie mo?e si? g?ównie opiera? na tym 1 procencie... sad.gif
tak wi?c zaczynam wysy?a? maile do znajomych z pro?b? o wp?at? na jej prywatne konto...
viola81
Witam serdecznie wspania?e kobietki!!!
Musz? szczerze przyzna? ,?e czytaj?c wiadomo?ci od Was , rozczarowa?am si? US-mi. Rozmawiaj?c z fundacj? niejednokrotnie nie poinformowano mnie ?e tak to wszystko dzia?a sad.gif .Ale humor poprawi? si? po podejrzeniu konta biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif . Sumka poszybowa?a pi?knie w gór? smile.gif .Dzi?kuj? za wp?acone pieni??ki!!!! We czwartek kolejna Zometa i rozmowa o lampkach. Bez nich sam SAMAR widz? , ?e na niewiele si? zda?.Owszem ból nie jest tak silny , ale w porównaniu z pierwsz? dawk? wychodz bladziutko. Obiecuj? si? udziela? : pytanko tu czy na swoim w?tku? Buziakuj?!!!
ToJa
hejka smile.gif
tak se mysl?, ze chyba w swoim...od tego on jest....coby o sobie pisac....... smile.gif
buziaki z wielkopolski przesy?am
hala1962
chyba lepiej pisa? w swoim w?tku Violu...

ciesz? si? ?e wp?aty zacz??y wp?ywa?...a co do US to lepiej jednak by?o jak ka?dy sam wp?aca? 1% i tylko przedstawia? w skarbówce dowód wp?aty...na pewno wtedy pieni?dze szybko trafia?y do celu...
wokó? nas s? wspaniali ludzie, kolejny raz si? o tym przekonuj? - nie czekaj? na otwarcie subkonta - przesy?aj? na prywatne smile.gif
MInie
Violu jestem wstrzasnieta Ale pelna wiary ze uda ci sie zebrac pieniazki. I ja doloze swoje przyslowiowe 3 Grosze... Trzymam kciuki!!!!!!!!
Pyrunia
Trzeba w miar? szybko napisa?/zadzwoni? do tych redakcji.
Wiadomo, ?e spraw? trzeba odpowiednio przedstawi?.
Nie czuj? si? na si?ach ?eby tego si? podj?? .

Eva
CYTAT(hala1962 @ 4.01.2010, 16:05) *
chyba lepiej pisa? w swoim w?tku Violu...

ciesz? si? ?e wp?aty zacz??y wp?ywa?...a co do US to lepiej jednak by?o jak ka?dy sam wp?aca? 1% i tylko przedstawia? w skarbówce dowód wp?aty...na pewno wtedy pieni?dze szybko trafia?y do celu...
wokó? nas s? wspaniali ludzie, kolejny raz si? o tym przekonuj? - nie czekaj? na otwarcie subkonta - przesy?aj? na prywatne smile.gif


Halu kiedy? by?o w?a?nie tak, ?e najpierw trzeba by?o wp?aci? pieni?dze z 1%...czy by?o szybciej, mo?e troszk? ale ksi?gowanie i tak trwa?o do jesieni a wp?ywa?o znacznie mniej pieni??ków. Dla nas to akurat lepsze rozwi?zanie bo nawet bior?c pod uwag? fakt, ?e dostaniemy ten 1% dopiero w listopadzie to dysponujemy ?rodkami z poprzedniego roku. W przypadku Wioli fundacja ma sens ze wzgl?du na darowizny od firm, które odliczaj? je sobie od podatku chyba bardziej ni? sam 1%.
Wiolu je?li chcesz prze?l? Ci adresy firm, które wp?aci?y pieni?dze dla Kuby my?l?, ?e warto napisa? do nich pro?by kiedy ju? b?dziesz mia?a subkonto. Adresowa? mo?esz zacz?? ju? teraz wink.gif. Na subkonto wp?acaj? te? niektóre fundacje.
Tak sobie mysl?, ?e skoro Iza Soko?owska sko?czy?a leczenie mo?e na swojej stronie zgodzi?aby si? zamie?ci? apel Wioli? Tam chyba nadal zagl?da masa ludzi.
viola81
Kobietki na koncie jest 45 tys. z? .!!!!!!!! HUUURRRRAAA !!!! Jak na 9 dni akcji dla mni bomba !!!!! DZI?KI , DZI?KI , DZI?KI
b.angel
.... te? my?l?, ?e ró?ne firmy mog?yby wesprze?, bo wp?aty od pojedynczych osób nie mog? by? zbyt wielkie //ka?dy z nas daje tyle ile mo?e smile.gif //
pami?tam jak pieni??ki na leczenie w stanach zbiera?a m?oda dziewczyna (niestety gdzie? posia?am linka do Jej bloga rolleyes.gif ) to w spraw? zaanga?owa?y si? media i m.in Ho?dys organizowa? koncert na ten cel .........
luska
wp?aty z 1% od osób fizycznych zaczynaj? na konto sp?ywa? ok czerwca....szybciej urz?d ich nie przekazuje
Dortek
CYTAT(viola81 @ 4.01.2010, 17:12) *
Kobietki na koncie jest 45 tys. z? .!!!!!!!! HUUURRRRAAA !!!! Jak na 9 dni akcji dla mni bomba !!!!! DZI?KI , DZI?KI , DZI?KI


Wiola, ciesz? si?, ?e suma szybko ro?nie. Dzisiaj przela?am swoj? cegie?k?.
Wierz?, ?e Twój wyjazd dojdzie do skutku i terapia si? powiedzie.
A swoj? drog? dlaczego europejscy specjali?ci nie stosuj? takiej terapii. Mo?e warto im pokaza?, ?e dzia?a, ?e warto si? ni? zainteresowa?...
ToJa
wracajac z pracy czytam w busie Metro (gazete taka beznadziejn?), jest tam taki dzia? "podaj dalej", mo?e by tam napisac, albo od razu waln?c jakis artyku? do nich - ale wydaje mi sie, ze ten artyku? musialby wyj?c np od naszego forum.. z danymi violi....cos w rodzaju tego ktory ukaza? sie w Szczecinie......Metro to gazetka ogolnopolska....moze cho? pare osób by sie skusilo na pare zlotych.......
wydrukowa?am artyku? o violi...pokserowalam...zrobi?am tez kartki z nr konta.....jesli jutro dotre do klubu to rozprowadz?....moze znowu pare z?otych......
jeszcze mysle......moze cos konkretniejszego wymy?le....
Eva
CYTAT(luska @ 4.01.2010, 19:03) *
wp?aty z 1% od osób fizycznych zaczynaj? na konto sp?ywa? ok czerwca....szybciej urz?d ich nie przekazuje


Lusiu sp?ywaj? pieni?dze do fundacji ale na przekazanie list szczegó?owych dotycz?cych konkretnetyzacji celu czyli na kogo i ile US maj? czas do ko?ca wrze?nia, w tamtym roku wiele z urz?dów terminów nie dotrzyma?o angry.gif , dopieró wówczas fundacja zaczyna rozksi?gowywa? pieni?dze a to trwa.
Wiolu bardzo si? ciesz? i mocno wierz?, ?e w takim tempie wkrótce polecisz do Chin.

Aniele zapodaj? linka smile.gif

http://paulapruska.blogspot.com/
hala1962
W czwartek mia?am przyjemno?? pozna? Viol?81 osobi?cie smile.gif zbiórka pieni??ków rozkr?ca si?...akcja jest ju? na ca?y kraj, a Viola to bardzo sympatyczna osóbka i tak pe?na optymizmu, ?e niejedna z nas (a ju? ja napewno) zawstydzi?aby si? tongue.gif Z tego co mi mówi?a Viola to ma powsta? stronka, z której b?dzie mo?na dowiedzie? si? o post?pach w leczeniu.
viola81
Dzi?kuj? Halu za mi?e s?ówka na temat mojej osóbki !!!
Amor
No to kobitki zbieramy dalej! smile.gif
viola81
Informacja z ostatniej chwili : stan konta to 95 tys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mariolkag
Ech, Viola , damy rade smile.gif ?ciskam i ci?gle my?le smile.gif
agawa
Wiolu, w?a?nie jestm po wizycie na twojej stronie. Jeste? pi?kn? i m?dr? kobiet?. Trzymam kciuki.
http://wiolaszczerba.pl/
Kela
Wiolu dzi? przes?a?am pieni?dze, które uda?o mi si? uzbiera? u siebie w pracy. Wielu moich znajomych ?yczy Ci zdrowia.
hala1962
jest ju? za?o?one subkonto dla Violi, podaj? link

http://www.mimowszystko.org/index.php?dzial=90&id=1011

tu mo?na wp?aca? 1% podatku.
.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.